SCAC/säljarkoden kan inte vara tom. SCAC får inte vara längre än 5 tecken SCAC måste vara närvarande SCAC kan bara bestå av bokstäver och siffror Säljarkoden får inte vara längre än 100 tecken. Företagsnamnet får inte vara längre än 100 tecken. E-postadressen för kontakt kan inte vara tom och måste vara i ett e-postformat. Kontaktadressen får inte vara längre än 100 tecken. Kontaktnamnet får inte vara längre än 100 tecken. Kontakttelefonen måste vara mellan 5 och 15 siffror. PO kan inte vara tom. PO ID får inte vara längre än 100 tecken. FC kan inte vara tom. FC är ogiltigt. Det går inte att avtala tid på grund av ett datakommunikationsfel. Kommentarer får inte överstiga 500 tecken. Är du säker på att du vill avbryta bokning {0}? Är du säker på att du vill uppdatera bokning {0}? Är du säker på att du vill fylla i den här avtalade tiden automatiskt? All aktuell information kan skrivas över. Trailernumret får inte överstiga 32 tecken Släpvagnsnummer kan endast innehålla bokstäver, siffror, bindestreck och understreck. Fel på sändning {0,number,integer}: {1} Antingen PRO eller BOL måste vara närvarande PRO kan inte vara tomt PRO kan bara bestå av siffror, bokstäver och streck PRO får inte överstiga {0} tecken Inköpsorderlista kan inte vara tom Inköpsorder kan bara bestå av siffror, bokstäver och kommatecken Blank inköpsorder i inköpsorderlista Duplicera inköpsorder i inköpsorderlista ARN måste vara ett nummer ARN får inte överstiga {0} tecken BOL-listan kan inte vara tom BOL kan bara bestå av siffror, bokstäver och bindestreck Blank BOL i BOL-lista Duplicera BOL i BOL-lista BOL får inte överstiga {0} tecken Säljarens namn får inte överstiga 50 tecken ARN finns i en tidigare försändelse PRO finns i en tidigare försändelse BOL finns i en tidigare försändelse Inget antal pallar, kartonger eller enheter får vara mindre än 0 eller större än 1 000 000 000 Pallantalet får inte vara större än antalet kartonger och antalet kartonger får inte vara större än antalet enheter Pallantal måste vara minst 1 för en avtalad tid för pallar Pallantalet måste vara mindre än {0} för en bokning Pallantal måste vara 0 för en avtalad tid för golvlastning Lägg till minst en försändelse. Leveransdatumet kan inte vara tidigare. Speditörens begärda leveransdatum måste infalla inom de närmaste {0} dagarna. Det går inte att uppdatera avtalad tid på grund av ett datakommunikationsfel. Kan inte skapa konto på grund av datakommunikationsfel. Avtalad tid ifylls automatiskt med fel: Kunde inte fylla i avtalad tid automatiskt. Försök igen. Om du anser att problemet behöver utredas ytterligare, vänligen kontakta Amazon med ovanstående information via supportlänken nedan. Det går inte att fylla i avtalad tid automatiskt på grund av datakommunikationsfel. Sändnings-ID för FBA ersatta med fel: Det gick inte att ersätta FBA sändnings-ID. Försök igen. Det går inte att ersätta sändnings-ID för FBA på grund av anslutningsfel. Unik identifierare för trailer Vänligen ange ytterligare instruktioner här. Ingen preferens Väntande schema Ankomst schemalagd Anlände Raderad Avbruten Stängt Tiden från bör vara mindre än Tiden till ID-inmatning kan inte vara tom. ARN innehåller endast siffror. PRO och BOL kan bara bestå av siffror, bokstäver och bindestreck. Inköpsorder kan bara bestå av siffror och bokstäver. Kan inte söka avtalade tider på grund av datakommunikationsfel. ARN, PRO eller BOL måste vara närvarande - Företagsnamn krävs. Kontaktnamn är obligatoriskt. Kontakttelefon krävs. Fraktsedel Säljarnamn krävs Kartongantal krävs Enhetsantal krävs Frakttyp krävs. Lasttyp krävs. Släpvagnstyp krävs. Det krävs att lasten går att surra fast. PO-listan får inte överskrida {0} poster BOL-listan får inte överskrida {0} poster Enhetsantalet för golvlastningstyp krävs och måste vara större än noll Appointment Reference Code No Call No Shows eller avbokningar inom {0} timmar efter schemalagd ankomsttid anses vara ett fel mot transportören. Amazon kräver en felfrekvens för avtalade tider på mindre än {1} % för att bli behörig att leverera till Amazons anläggningar. Att initiera en sen schemaändring inom {0} timmar innan förväntad ankomst kan leda till tidsfel och försämra transportörens veckovisa prestanda. Amazon kräver en felfrekvens på mindre än {1} % för avtalade tider för att man ska bli behörig att leverera till Amazons anläggningar. Ditt val kommer inte att ändra din bokade tid, eller generera någon återbetalning eller påföljder. Läs scenariot och välj dina preferenser. För att uppfylla våra leveranskrav (se avsnitt 2 i användningspolicyn) ber vi dig om att se till att transportörens begärda leveransdatum ligger inom leveransfönstret för varje inköpsorder som du levererar med detta avtal. Granska inköpsorderna nedan och uppdatera din CRDD för att säkerställa att leverans sker inom inköpsorderns leveransfönster. Du kan också fortsätta utan några ändringar, men det kan påverka transportföretagets och transportörens prestanda när det gäller efterlevnad av leveransfönstret. Det begärda leveransdatumet för transportören som du valt ligger utanför PO:s leveransfönster är begränsad. bort kan tillhandahålla ett tidigare möte. Nästa tillgängliga tid är , totalt tider finns tillgängliga den dagen. Är du villig att omdirigera till istället? Anledning till varför du valde det här alternativet (Valfritt) Vad tyckte du om möjligheten till omdirigering? Jag vill inte få några fler omdirigeringsförslag Välj ett alternativ för att skicka in din inmatning Välj en anledning till omdirigering Vårt team kan kontakta dig för omdirigering inom en dag. Ditt möte ändras inte förrän du bekräftar omdirigeringen med vårt team. Ditt möte med kommer inte att ändras.
Begär avtalade tider
För att schemalägga din inkommande fraktleverans ber vi dig boka en tid med din tidigaste tillgängliga tid. Amazon kommer att schemalägga din tid och skicka dig en bekräftelse e-post med alla nödvändiga uppgifter när din tid är bekräftad.